[{"name": "Physio Hribar - Sonja Hribar-Marko, MSc", "url": "/eberndorf/account/physio-hribar/", "ort": "Eberndorf", "plz": "9141", "lat": 46.5906625, "strasse": "Bleiburger Strasse 9", "lng": 14.6404651}, {"name": "Physio Picey", "url": "/eberndorf/account/physio-picey/", "ort": "St. Kanzian", "plz": "9122", "lat": 46.6149096, "strasse": "Klopeinerstra\u00dfe 2", "lng": 14.5746112}, {"name": "Physiozentrum Eberndorf", "url": "/eberndorf/account/physiozentrum-eberndorf/", "ort": "Eberndorf", "plz": "9141", "lat": 46.5923839, "strasse": "Kirchplatz 1", "lng": 14.6403884}]