[{"name": "Malerei Ostermann 2.0 OG", "url": "/kramsach/account/malerei-ostermann/", "ort": "Kramsach", "plz": "6233", "lat": 47.4441083, "strasse": "Am Bergl 46", "lng": 11.8746485}]