[{"name": "ADEG Markt Kampl", "url": "/lavamund/account/adeg-ettendorf/", "ort": "Ettendorf", "plz": "9472", "lat": 46.6716819, "strasse": "Ettendorf 3", "lng": 14.948527}, {"name": "ADEG Markt Lavam\u00fcnd", "url": "/lavamund/account/adeg-lavamuend/", "ort": "Lavam\u00fcnd", "plz": "9473", "lat": 46.6418194, "strasse": "Lavam\u00fcnd 18/19", "lng": 14.9410976}]