[{"name": "Milan KFZ-Werkstatt GmbH", "url": "/st-jakob-im-rosental/account/milan-kfz/", "ort": "St. Jakob im Rosental", "plz": " 9184", "lat": 46.546219, "strasse": "Rosental Stra\u00dfe 94", "lng": 14.064164}]